Privacy NGR Racing Products

Privacy NGR Racing Products

NGR Racing Products kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NGR Racing Products en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NGR Racing Products verstrekt.

NGR Racing Products kan de volgende persoonsgegevens verwerken:Uw voor- en achternaam.

  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.

Waarom NGR Racing Products gegevens nodig heeft

NGR Racing Products verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NGR Racing Products uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang NGR Racing Products gegevens bewaard

NGR Racing Products bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

NGR Racing Products verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ngrracingproducts.nl NGR Racing Products zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

NGR Racing Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NGR Racing Products maakt gebruik van Firewall, Virusscanner en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NGR Racing Products verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NGR Racing Products op via info@ngrracingproducts.nl